Krijimi i mundësive për të votuar jashtë Shqipërie është një objektiv i plotësueshëm i yni pas 28 qershorit. Vota e emigrantëve është një mungesë e qënësishme në proçesin tonë demokratik. Hera e fundit që për të shprehur vullnetin tuaj juve duhet të bëni rrugë për të shkuar në qytetin apo fshatin tuaj në Shqipëri, herën tjetër ne do të garantojmë votën tuaj nga këtu ku jeni

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshmeBesueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PKIE 2007-2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *