Ritme më të larta rritjeje ekonomike, për vitet 2011-2013  do të jetë mbi 6%

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KMF 2009-2011

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm pasi nuk ka referencën e plotë, apo të dhëna të plota për ta matur zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *