Edukimi fizik do të zërë një vend më të rëndësishëm në sistemin arsimor, nga klasa e parë deri në universitet

24 Tetor, 20210

Statusi:Përmbushur


Programi Qeverisës 2021 – 2025. Faqe 31. Arsimi. Klasat e profilizuara sportive. Do të rritet numri i klasave të profilizuara sportive në mënyrë progresive në të gjithë vendin, duke filluar që nga viti shkollor 2021-2022  nga 223 në 423, duke shtuar edhe disiplina të reja sportive, si gjimnastikë, atletikë dhe tenis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *