Do të ngremë kampusin e ri Universitetit Tiranës, si dhe do të përfundojmë kampusin e Universitetit Bujqësor, Akademisë së Arteve, Universitetit Politeknik dhe Akademisë së Sigurisë

16 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
     Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *