Do të ngrejmë Agjencinë Kundër Korrupsionit, e cila do koordinojë përpjekjet për luftën ndaj korrupsionit dhe duke përgatitur dosjet korruptive

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KM
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *