Do të mbështetim drejpërdrejt krijimin e çdo vendi të ri pune për rininë e profesionistët

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.P.A. 2019 – 2022
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
      Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *