Do të mbështesim çdo sinergji të plotë mes një universiteti shqiptar dhe një të huaj publik në anglisht

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
LIGJI 80/2015
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *