Do të jepen grante dhe përfitime fiskale fermat dhe sipërmarrjet e krijuara nga të rinjtë e diplomuar në arsimin e mesëm profesional dhe atij të lartë në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023
S.N.ZH.R.B. 2014 – 2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
     Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *