Do të dyfishojmë kontributin e sektorit minerar në ekonomi

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KMF 2022 -2024
P.I.J-U. 2016 – 2025
ERP 2021 – 2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *