Do ta çojmë Shqipërinë pa ndalur drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
P.K.I.E. 2021 -2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *