Dëmshpërblim i plotë Nën-Shkodrës për përmbytjen e tokave në 2011

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
BUXHETI 2017-2018
KM
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *