Realizim i ciklit të plotë të nxjerrës dhe përpunimit të naftës në vend

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Energjisë 2013-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *