Biznesi i vogël dhe rregullimi i problemit të pronave janë dy prioritetet e para të qeverisë së ardhshme

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.ZH.B.I. 2014 -2020
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *