Emigrantët që kthehen nga Greqia/Italia pasi kanë humbur vendet e punës përfitojnë asistencë sociale deri në 1 vit

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Punësimit 2013-2020
SKZHI I &II

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *