Minimalizimi i braktisjes së shkollës duke ndryshuar ligjin ekzistues me synimin për t’i dhënë përparësi masave parandaluese në këtë drejtin dhe jo thjeshtë atyre ndëshkimore. Arsimimi i çdo fëmije është një e drejtë e tyre dhe një detyrim i shtetit

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Arsimit PU 2009-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *