Abetaren dhe librat e shkollës do t’i japim falas për të gjithë fëmijët e varfër, jo me rimbursim, por drejtë e në dorë

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KUVENDI 2009

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *