Shmangie e taksës së korrupsionit dhe taksës së kohës

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia ANTI-KORRUPSION 2008-2013
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√   Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *