Do ta zhveshim administratën publike nga “sistemi i favoreve politike e korruptive”. Kush përdor paratë publike në kundërshtim me ligjet do përgjigjet penalisht. Do të lëvizim dhe do të vijmë tek ju, për t’ju folur dhe dëgjuar e për të vendosur së bashku edhe nesër kur të jemi në qeveri

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka referenca në dokumente strategjike/PBA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *