Akset Fushë-Krujë – Shkodër (zgjerim)

30 Gusht, 20220

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
MEDIA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *