Auditim keqpërdorimit të fondeve të buxhetit për reklama dhe spote qeveritare

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Auditimi Brendshëm
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *