6 spitale rajonale me shërbim të ri të obstetri gjinekologjisë dhe pediatrisë. 2 spitale universitare të obstetri gjinekologjisë

16 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 -2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *