5.000 bursa të plota në vit do t’u ofrohen të gjithë të rinjve, që kanë pamundësi ekonomike për të ndjekur studimet e larta

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
     Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *