Do të ndërtojmë banesa sociale dhe do të zgjidhim përfundimisht problemin e 450 familjeve

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KM
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm pasi nuk ka referencën e plotë, apo të dhëna të plota për ta matur zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *