Duke rimenduar demokracinë…

18 Nëntor, 20210


Mungesa e besimit te institucionet, rritja e pabarazisë, modelet e vazhdueshme të përjashtimit social, elitat egoiste, lëvizja sociale në rënie, polarizimi politik dhe tendencat autoritare në rritje, janë vetëm disa shembuj të sfidave të shumta me të cilat përballet demokracia në mbarë globin.
Rivendosja e besimit do të jetë kritike për të ardhmen e demokracive tona.
Udhëheqja e përgjegjshme, llogaridhënia, institucionet elastike dhe përfaqësimi gjithëpërfshirës janë elementë kyç në të cilët shoqëritë demokratike duhet të investojnë të gjitha përpjekjet…

Mbrojtja e demokracisë është një përgjegjësi e përbashkët. Të gjitha qeveritë demokratike duhet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre, ashtu si shoqëria civile, partitë politike, sektori privat dhe media.
Ne kemi nevojë për një strategji të përbashkët dhe të qartë për të çuar përpara zhvillimin demokratik në një kontekst pasigurie dhe kërkesash me ritme të shpejta nga një botë në ndryshim……

Autoritarizmi bashkëkohor po bëhet një test ekzistencial për shoqëritë tona demokratike.
Ne po përballemi si me regjime autoritare të konsoliduara ashtu edhe me lëvizje autoritare dhe populiste brenda shoqërive tona.
Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për kërcënimin që vjen nga përdorimi në rritje i retorikës përçarëse, e cila paraqet sfidën e madhe për shoqërinë demokratike dhe kapacitetin e saj për t’iu përgjigjur…

Korrupsioni mbetet një kërcënim i rrezikshëm për demokracinë. Ai minon institucionet dhe vlerat tona, gërryen besimin dhe zvogëlon kapacitetin e demokracive tona për të ofruar dhe për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive nevojave të njerëzve.
Fondet e rikuperimit të COVID-19 tashmë po gjenerojnë probleme korrupsioni.
Ne u bëjmë thirrje qeverive të mos kursejnë asnjë përpjekje për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin, për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për të riafirmuar angazhimin e tyre për t’i dhënë fund mosndëshkimit për veprat e korrupsionit.
Demokracitë tona kanë nevojë për një ndryshim rrënjësor në kulturën dhe praktikën e rekrutimit të lidershipit. Duhet të ketë më shumë theks në bindjet etike, integritetin, përkushtimin për të mirën e përbashkët dhe ndërtimin dhe frymën e ekipit, në vend të fokusimit të panevojshëm në performancën ekonomike ose financiare ose vetëm karrierat dhe kapacitetet individuale.
Gjithëpërfshirja është çelësi. Promovimi i lidershipit duhet të kërkojë minoritetet, gratë dhe të rinjtë për role kyçe. Shumë zëra të papërfaqësuar mund të nxisin mosbesim, të ngjallin pakënaqësi dhe të kontribuojnë në pabarazitë e vazhdueshme.


Pjese nga Dokumenti përmbyllës i forumit të Club de Madrid, Tetor 2021 “Duke rimenduar Demokracinë”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *